top of page

BANKE

Uporedo sa digitalzacijom bankarstva, proteklih godina intenzivno se radi i na osavremenjivanju bankarskih ekspozitura, radi efikasnijeg informisanja i obrade zahteva klijenata i skraćivanja vremena čekanja. Tradicionalne papirne oglašivače i stare uređaje za prikazivanje kursa smenjuju savremena Digital Signage rešenja za distribuciju sadržaja i dinamičkih informacija promenljivih na dnevnom nivou, kao što su kursna lista, vremenska prognoza i prikaz fondova, prikazivanje informacija opšteg karaktera i aktuelnih ponuda bankarskih proizvoda.

Važan segment osavremenjivanja ekspozitura je i uvođenje interaktivnih rešenja za komunikaciju sa klijentima koja im omogućavaju da bez čekanja u redovima i sami dođu do određenih bankarskih usluga ili proizvoda.

Digital Signage Banks
bottom of page