top of page

APOTEKE

Digital signage se sve više koristi u apotekama kao sredstvo komunikacije sa kupcima i promovisanje proizvoda i usluga. Evo nekih od načina na koje se digitalna signalizacija koristi u apotekama:  edukacija pacijenata,  promocije i oglašavanje, upustva, upravljanje vremenom čekanja,informacije o proizvodu, zdravstvene i vellness informacije i sl.

Digital Signage   apoteka
bottom of page