top of page
DVS - Dizajn Resenja za kancelariju

DIZAJN

Dizajn AV Sistema podrazumeva kreiranje plana i nacrta za AV sistem koji će zadovoljiti potrebe klijenta i pružiti optimalno korisničko iskustvo. 

Proces dizajna i projektovanja uključuje nekoliko koraka:  

  • Procenu potreba:  Prvi korak u dizajniranju AV sistema je procena potreba i ciljeva klijenta. Ovo uključuje razumevanje tipa okruženja u kome će se sistem koristiti, za koji tip korisnika i specifične slučajeve upotrebe AV sistema.

  • Dizajn sistema: Na osnovu procene potreba, AV dizajner će kreirati dizajn sistema koji uključuje detaljan raspored AV komponenti i način na koji će one biti integrisane u okruženje. Ovo uključuje izbor odgovarajuće AV opreme, kao što su projektori, monitori, zvučnici, mikrofoni i kamere, kao i određivanje njihovog položaja i ožičenja.

  • Šematski dijagrami: Šematski dijagrami su kreirani da pokažu kako su različite komponente AV sistema povezane i kako međusobno deluju. Ovi dijagrami mogu biti korisni za rešavanje problema i održavanje, kao i za instalaciju i integraciju AV sistema.

  • Dizajn akustike i osvetljenja: AV dizajner će takođe uzeti u obzir akustičke i svetlosne zahteve okruženja, uključujući veličinu i oblik prostorije, količinu prirodnog svetla i akustiku prostora. Ovo može uključivati dizajniranje postavljanja zvučnika i mikrofona i određivanje vrste osvetljenja koje će se koristiti. 

  • Dizajn kontrolnog sistema: Konačno, AV dizajner će odrediti kontrolni sistem za AV sistem, uključujući način na koji će korisnik komunicirati sa sistemom i kako će njime biti upravljano i održavano. 

Kontaktirajte naše eksperte za dizajn sistema

AV sisteme koje predlažemo treba da ispunjavaju cilj: jednostavni za korišćenje, pouzdani prilikom svakodnevne primene i da korisnicima pružaju visokokvalitetno audio i vizuelno iskustvo.

Dizajn sistema

Šematski dijagrami

Dizajn akustike i osvetljenja

Dizajn kontrolnog sistema

bottom of page