top of page
DVS - AV Integracija

INTEGRACIJA AV SISTEMA

Integracija je proces kombinovanja audio i vizuelnih tehnologija kako bi se stvorio besprekoran sistem koji ispunjava potrebe klijenta.

Proces AV integracije se može podeliti na nekoliko faza: 

  • Procena potreba: Prvi korak u procesu AV integracije je procena potreba i ciljeva klijenta. Ovo uključuje razumevanje tipa okruženja u kome će se sistem koristiti, namenjenu publiku i specifične slučajeve upotrebe AV sistema.

  • Dizajn sistema: Na osnovu procene potreba, AV integrator će kreirati dizajn sistema koji uključuje detaljan raspored AV komponenti i način na koji će one biti integrisane u okruženje. Ovo uključuje izbor odgovarajuće AV opreme, kao što su projektori, ekrani, zvučnici, mikrofoni i kamere, kao i određivanje njihovog položaja i ožičenja. Instalacija: Kada se dizajn sistema završi, AV integrator će instalirati AV komponente u okruženje. Ovo uključuje pokretanje kabliranja, montažu opreme i povezivanje svih komponenti zajedno.

  • Konfiguracija: Nakon što je instalacija završena, AV integrator će programiranje AV sistem kako bi osigurao da ispravno radi. Ovo uključuje podešavanje korisničkog interfejsa, podešavanje audio i vizuelnih postavki i konfigurisanje kontrolnog sistema. 

  • Testiranje i validacija: Kada se konfiguracija završi, AV integrator će testirati i potvrditi sistem kako bi se uverio da radi kako je predviđeno. Ovo uključuje testiranje audio i vizuelnog kvaliteta, proveru da li su sve komponente pravilno integrisane i proveru da li kontrolni sistem ispravno funkcioniše.

  • Obuka korisnika: Izuzetno važan korak u procesu AV integracije je obezbeđivanje obuke korisnika. Ovo uključuje obuku korisnika I operatera AV Sistema kako da koristi sistem, kako da reši uobičajene probleme i kako da izvrši osnovne zadatke održavanja.

Kontaktirajte naše eksperte za integraciju AV sistema

AV rešenja koja predlažemo su besprekorni sistemi i ispunjavaju specifične potrebe klijenta

Procena

Dizajn

Konfiguracija

Obuka

bottom of page