top of page
DVS DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE

Digital Signage predstavlja dinamičnu formu komunikacije koja se postiže primenom novih softverskih rešenja na različitim vizuelnim uređajima, od tableta, preko profesionalnih monitora do velikih formata ekrana u LED i transparent LED tehnologiji. Digital Signage je idealan marketinški alat za sve vrste javnih prostora, gde postoji potreba za komunikacijom sa posetiocima, korisnicima ili kupcima. Monitori iz ove grupe idealni su za primenu u brojnim oblastima, od ugostiteljstva i poslovnih prostora, preko kulturnih ustanova i industrije zabave, do trgovinskih objekata. Digital Signage instalacije na najbolji način koriste sav raspoloživi prostor, a uz inovativna rešenja u pogledu načina montaže i pozicioniranja monitora izlaze u susret i najzahtevnijim instalacijama.

Digital Signage kao koncept predstavlja sistem distribucije vizuelnih sadržaja posredstvom lokalne ili globalne mreže, sa centralizovane pozicije. Integraciju više monitora u Digital Signage sistem omogućava Digital Signage softver čija se serverska aplikacija instalira na centralnom serveru koji upravlja sistemom, odnosno klijent aplikacije (licence) koje se instaliraju na lokalnim računarima ili računarima koji puštaju sadržaj na monitorima. Softver vrši centralizovanu distribuciju različitih sadržaja i informacija, koje se istovremeno prikazuju na svim lokacijama ili zasebno na odabranim lokacijama, na celom ili samo na delu ekrana, u prethodno programiranim vremenskim intervalima sa zadatim brojem ponavljanja.

Inovativni displeji - neograničene mogućnosti

Transformišite svoj prostor sa najsavremenijim rešenjima za digitalno oglašavanje.

Tehnička ekspertiza

Menadžment Projekata

Dizajn Projekta

Podrška

TRŽIŠTA

Digital Signage

Digital Signage Sport i zabava

SPORT I ZABAVA

Digital Signage aplikacije, zahvaljujući inovativnim rešenjima u pogledu načina montaže i pozicioniranja monitora, izlaze u susret i najzahtevnijim instalacijama, uključujući i one na otvorenom.

Digital Signage Zdravstvo

ZDRAVSTVO

Digital Signage postaje sve popularniji u zdravstvenoj industriji, jer nudi fleksibilan i privlačan način komunikacije sa pacijentima, posetiocima i osobljem.

Digital signage Shopping Mall

SHOPPING MALL/RETAIL

Digital Signage rešenja pružaju široke mogućnosti integracije u postojeći prostor uz primenu široke game monitora od velikih video zidova, preko interaktivnih monitora, do reklamnih totema.

Digital signage apoteke

APOTEKE

Digital signage se sve više koristi u apotekama kao sredstvo komunikacije sa kupcima i promovisanje proizvoda i usluga.

Digital Signage Transport i saobracaj

TRANSPORT I SAOBRAĆAJ

Primena Digital Signage rešenja u oblasti saobraćaja i transporta je u porastu. Digital Signage rešenja smenjuju tradicionalne načine obaveštavanja putnika na aerodromima, metro i železničkim stanicama...

Digital Signage Banke

BANKE I OSIGURANJA

Digital signage se koristi u bankama i osiguravajućim društvima kao sredstvo komunikacije sa klijentima i promovisanje proizvoda i usluga.

PARTNERI

Digital Signage

bottom of page