top of page

ZDRAVSTVO

Digitalna signalizacija postaje sve popularnija u zdravstvenoj industriji jer nudi fleksibilan i privlačan način komunikacije sa pacijentima, posetiocima i osobljem.  Primene: edukacija pacijenata, pronalaženje puta, upravljanje vremenom čekanja, marketing i promocija, informacije o hitnim slučajevima i bezbednosti, komunikacija zaposlenih i sl.  Upotreba digitalne signalizacije u zdravstvu nastavlja da raste jer pruža fleksibilan i efikasan način komunikacije sa pacijentima, posetiocima i osobljem.   

Digital Signage  Zdravstvo
bottom of page