top of page

ENERGETIKA

Pouzdan i efikasan sistem upravljanja i nadzora 24/7 u oblasti energetike doprinosi kako prevenciji i brzom rešavanju mogućih kvarova na mreži, tako i značajnim uštedama koje se ostvaruju u proizvodnji i prenosu električne energije.

U ovoj oblasti se uglavnom upotrebljavaju “video zid” rešenja zajedno sa SCADA sistemom, kako bi svi podaci bili predstavljeni vizuelno razumljivo, jasno i u realnom vremenu. Prikazane informacije se uglavnom sastoje od prikaza dijagrama, energetskih mreža, cevovoda, mreža kopnenog napona, očitavanja merenja, nivoa pritiska, podešavanja pumpi i ventila, zatim snimaka kamera, programa i aplikacija koje se bave prenosom, distribucijom i proizvodnjom električne energije.

DVS - Kontrolne Sobe Energetika
bottom of page