top of page
DVS - Odrzavanje

ODRŽAVANJE

Održavanje u AV (audio-vizuelnoj) integraciji uključuje stalnu brigu i održavanje AV sistema kako bi se osiguralo da on i dalje pravilno funkcioniše i da zadovoljava potrebe klijenta tokom vremena. 

Pravilno održavanje je od suštinskog značaja za pravovremenu detekciju potencijalnih kvarova sistema, obezbeđivanje optimalnih performansi i produženje životnog veka opreme.  

Nudimo ugovore o održavanju u garantnom i vangarantnom roku u cilju pravilnog funkcionisanja AV Sistema u sklopu kompletnog poslovanja korisnika.

Proces održavanja u AV integraciji obično uključuje sledeće aktivnosti:  

  • Redovne inspekcije: AV sisteme treba redovno proveravati da bi se identifikovali potencijalni problemi ili problemi pre nego što postanu ozbiljniji. Ovo uključuje proveru labavih spojeva, istrošenih kablova i drugih znakova habanja.

  • Čišćenje: Redovno čišćenje opreme je važno kako bi se sprečilo nakupljanje prašine i drugih ostataka koji utiču na performanse sistema. Ovo uključuje čišćenje ekrana, sočiva i drugih komponenti. 

  • Ažuriranja firmvera: AV oprema često zahteva ažuriranja firmvera da bi se popravile greške, dodale nove funkcije i poboljšale performanse. Ova ažuriranja treba redovno primenjivati kako bi se osiguralo da oprema ispravno funkcioniše. 

  • Kalibracija opreme: AV sistemi mogu zahtevati periodičnu kalibraciju kako bi se osiguralo da proizvode najbolji mogući audio i vizuelni kvalitet. Ovo uključuje podešavanje podešavanja kao što su temperatura boje, osvetljenost i kontrast.

  • Popravke: Ako se problem identifikuje tokom procesa održavanja, možda će biti potrebne popravke. Ovo uključuje zamenu neispravnih komponenti, popravku ožičenja i rešavanje svih drugih problema koji utiču na performanse sistema. 

  • Dokumentacija: Održavanje bi trebalo da bude dokumentovano kako bi se pratio posao koji je obavljen, kao i da bi se identifikovali problemi koji se ponavljaju ili obrasci habanja koji će možda morati da budu rešeni u budućnosti. 

Održavanje sistema

Nudimo ugovore o održavanju u garantnom i vangarantnom roku u cilju pravilnog funkcionisanja AV sistema u sklopu kompletnog poslovanja korisnika.

Inspekcija

Ažuriranje

Kalibracija

Popravke

bottom of page