top of page

TELEKOMUNIKACIJE

U mrežnim  operativnim centrima telekomunikacionih kompanija i moblinih operatera  vrši se  konstatno praćenje stanja kako telekomunikacione i mobilne mreže tako i prenosa podataka.

​Najčešće su u upotrebi sistemi “video zidova” koji omogućavaju centralizovano praćenje stanja mreže, prikazivanje složenih grafikona, podataka, zvuka visokog kvaliteta kao i mogućnost brzog i efikasnog rešavanja eventualnih problema na mreži.

​Ovakav tip nadzora je izuzetno važan i osetljiv obzirom na intenzivan nivo korišćenja posebno mobilnog sobraćaja u komunikaciji kao i kod prenosa podataka.

DVS Kontrolne Sobe Telekomunikacija
bottom of page